WYTŁACZARKA KASKADOWA- 2022R
Argus > News > Realizacje > WYTŁACZARKA KASKADOWA- 2022R

Dla lepszej homogenizacji lekko wilgotnej folii, nasz Klient nabył wytłaczarkę kaskadową z podwójnym odgazowaniem.

W przypadku materiału bardzo zadrukowanego i zawilgoconego proponujemy naszym Klientom podwójne odgazowanie próżniowe wyposażone oczywiście w wyczystkę na pierwszym ekstruderze,  dodatkowy system  filtracji umieszczony w pierwszym cylindrze oraz standardowe odgazowanie grawitacyjne wynikające z budowy maszyny czyli pomiędzy dwoma ślimakami.

SEPARATORY (ZOBACZ WIĘCEJ)