Argus > Urządzenia laboratoryjne > Urządzenia do testowania tworzyw

HDT Vicat

Maszyna testująca HDT Vicat służy do określania ugięcia ogrzewania i temperatury mięknienia tworzyw, gumy itp.

Uchwyty do próbek mają funkcję podnoszenia i opuszczania.

Wiskozymetr Mooneya

Lepkościomierz Mooneya służy do badania lepkości gumy i tworzyw sztucznych. Mierzy zmianę elastomeru w czasie. Próbka testowa jest odkształcana za pomocą obrotowej płyty dociskowej.

Komora do badania wilgotności

Symulacja środowiska o różnej wilgotności. Test cykliczny obejmuje warunki klimatyczne: test przetrzymywania, test ochładzania, test nagrzewania, test nawilżania i test suszenia.

Tester tarcia

Tester współczynnika tarcia służy do pomiaru statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia folii z tworzyw sztucznych, folii, papieru i innych materiałów.

Twardościomierz

Maszyna do badania twardości tworzyw sztucznych z drukarką.

Tester udarności Chary & Izod

Tester służy do określania udarności sztywnych tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym, ceramiki, materiałów izolacyjnych i innych materiałów niemetalowych.

Plastometr

Plastometr określa masowy (MFR) lub objętościowy wskaźnik prędkości płynięcia (MVR).

Określa prędkość płynięcia polimeru termoplastycznego w wysokiej temp., np.: PP, PE, POM, ABS, PC.

Maszyna wytrzymałościowa

Możliwe jest prowadzenie badań w zakresie prób statycznych jak i dynamicznych dla rozciągania, ściskania i zgniatania, przyczepności, siły odrywania, wytrzymałości na rozdarcie itp.

Komora do testów starzeniowych

Komora jest przystosowana głównie do testowania wyrobów gumowych, takich jak guma wulkanizowana, guma termoplastyczna, produkty osłonowe izolacji kabli.

Reometr bezwirnikowy

Służy do kontroli jakości  gumy i określa między innymi: czas spalania , dodatni czas utwardzania, indeks siarczkowy oraz maksymalny i minimalny moment obrotowy.

Miernik sadzy

Urządzenie służy do pomiaru zawartości sadzy w polietylenie, polipropylenie itp.

Tester spalania

Służy do spalania próbki płomieniem na określonej wysokości i pod zadanym kątem, za pomocą gazu. Przeznaczony jest do badania spalania przewodów, gumy, tworzyw, warstw izolacyjnych.

Tester ścieralności

Tester ścieralności, służy do pomiaru odporności na ścieranie gum, które są narażone na zużycie ścierne podczas ich rzeczywistej eksploatacji, takich jak opony, pasy napędowe itp.

Tester temperaturowy

Maszyna jest sterowana komputerowo i ma zastosowanie do takich materiałów jak guma, tworzywa sztuczne, druty i kable, tekstylia, włókniny itp. Zakres temperatur: -40~+150℃

Maszyna testowania UV

Komora odtwarza wpływ na materiał testowany, następujących czynników:  promieniowania UV, deszczu, wysokiej temperatury i wilgotności, kondensacji, ciemności, itp.

Kalorymetr

Jest stosowany w topieniu i zestalaniu materiałów, rozkładzie, łączeniu, redukcji, utlenianiu, krystalizacji, mierząc przyrosty temperatur oraz szybkości tych przyrostów.

Miernik twardości gumy

Miernik twardości gumy

Urządzenie do oznaczania twardości gumy metodą wyciskania.

Miernik gęstości

Miernik gęstości może  testować gęstość i objętość tworzywa sztucznego. Pomiar wykonuje się metodą zanurzeniową. Wynik otrzymujemy po 10 sekundach.

SEPARATORY (ZOBACZ WIĘCEJ)