Argus > oferta > Municipal waste sorting & separators

Odpady komunalne z gospodarstw domowych mimo segregacji na poszczególne frakcje, w celu odzyskania jak największej ilości materiałów mogących zostać poddanych recyklingowi, muszą zostać rozsortowane w zakładach wg. ich rodzaju i przeznaczenia. Dotyczy to zwłaszcza mieszaniny materiałów nadających się do recyklingu na mokro i na sucho, materiałów organicznych, nieorganicznych i biodegradowalnych, w tym odpadów spożywczych, pojemników, puszek, kartonów, opakowań produktów, papieru, itp.

W Argus Maszyny stawiamy na wysokiej klasy instalacje „pod klucz”, które koncentrują się na odzyskiwaniu cennych surowców wtórnych.

Zadaniem naszych instalacji jest separowanie, sortowanie i przetwarzanie cennych surowców z minimalizacją frakcji odpadów, które trafiają na składowiska.

 

 

SEPARATORY (ZOBACZ WIĘCEJ)